Yönetmelik ve Yönergeler

YÖNETMELİKLER

 -Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 -Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 -Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği


YÖNERGELER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bitirme Çalışması Yönergesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Stajları Yönergesi
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Uygulamalı Dersler ve Meslek Stajları Uygulama Yönergesi
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü(MEYOK) Yönergesi
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplukları Yönergesi
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Öğrenci Esasları


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
>