İLETİŞİM

Telefon:
Dekanlık........................................................................0252 211 14 71
Öğrenci İşleri .................................................................0252 211 21 11 / 16 62 / 15 15
Biyoloji bölüm sekretiri Nazlı SARI................................0252 211 14 90
Fizik bölüm sekreteri Esma AKAGÜNDÜZ....................0252 211 15 68
İstatistik bölüm sekreteri Rabia İRENCİN......................0252 211 14 46
Kimya bölüm sekreteri Kadir ALTAŞ..............................0252 211 31 32
Matematik bölüm sekreteri Ümit ÖZTÜRK....................0252 211 14 78
Mol. Biy. ve Genetik bölüm sekreteri Gülşah ERCAN....0252 211 50 90

Fax:
0252 211 14 72

E-Posta:
fenfakultesi@mu.edu.tr

Adres:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü
Fen Fakültesi Dekanlığı 
Kötekli Mah.
Menteşe/Muğla
>