VİZYON&MİSYON

Vizyon
      Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye’de önde gelen, dünyada saygın, mezunları tercih edilen ve aranan, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanına sahip kaliteli ve etkili çözümlerle paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan,  demokratik ve çağdaş yükseköğretim anlayışını benimsemiş, evrensel düzeyde gerçekleştirdiği eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi yol izleyen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir kurum olarak, ulusal ve uluslararası seviyelerde bilimsel bilginin üretildiği, öğretildiği ve yayıldığı bir fakülte olmaktır.

Misyon
        Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda; demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerini ve Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini özümsemiş, özgüven, hoşgörü ve bilimsel düşünce gücüne sahip, fen bilimleri alanında analitik düşünebilen, yüksek donanımlı bireyler yetiştirmek.
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yaparak bilimsel bilginin üretilmesine ve böylece bölge ve ülke gelişimine çözüm üreten, yetkin akademik kadrolarla varlığını ve etkinliğini devam ettirmek.
>