DEKANIMIZIN MESAJI


        
         Daha önce Fen-Edebiyat Fakültesi olarak hizmet veren kurumumuz, 13 Kasım 2010 tarihinde Fen Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Fakültemiz kuruluşundan bu yana, Türkiye'deki bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra, eğitim ve öğretim kalitesini de geliştirmeye devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olmak üzere 6 bölüm mevcuttur. Fakültemizin tüm bölümlerinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık imkânı bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizdeki bölümlerde lisans öğreniminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Biyoloji, Kimya, İstatistik ve Matematik bölümlerimiz FEDEK akredite belgesine sahiptir. Fizik Bölümü ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün de akredite olabilmeleri için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin seçkin fakültelerinden biri olan Fen Fakültesi; yönetim yapısı, yetenekli ve dinamik Akademik kadrosuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, bilimsel çalışmalara destek veren ve kendi öz kaynaklarını yaratabilen kurumsal bir kimlik yapısına sahiptir. Öğretim üyelerimiz ve misafir araştırmacılarımızın araştırma konularına uygun olarak hem öğrencilerimizin hem de öğretim üyelerimizin bilgi üretme ve yeni teknolojilere öncülük etme amaçlarını gerçekleştirebilecekleri teknik ve modern laboratuvar altyapımız mevcuttur.
        Fakültemizin bütün bölümleri uluslararası standartlarda çağdaş eğitim-öğretim metotlarını uygulayarak sağlam temelli bir eğitim-öğretim sağlamanın yanı sıra, öğrencileri eleştirel düşünmeye yönlendirmeyi ve böylece bağımsız araştırma yapma ve kendilerini yenileme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. En yüksek etik ve profesyonel standartlara sahip, yaşam boyu öğrenmeye ve büyümeye açık, temel bilgiler yanında disiplinler arası bakış açısı ile donanmış lisans ve lisansüstü öğrencileri yetiştirmekteyiz Ayrıca, milli birlik ve beraberliğe inanmış, kendine güvenen, her türlü iç ve dış tehdittin analizini yapabilme becerisine sahip gençlerin yetiştirilmesi önemsenmektedir. 
         Öğrencilerine değer katan, ulusal ve uluslararası arenada kabul gören mezunlar yetiştiren bir fakülte olmak en önemli hedefimizdir. Bunun için alan dersleri, çekirdek dersler ve serbest seçmeli derslerden oluşan esnek müfredatımız yanında öğrencilerimizi disiplinler arası ulusal ve uluslararası araştırma projelerimize eğitim-öğretimlerinin başından itibaren dahil etmekteyiz. Öğrencilerimize sunduğumuz çift ana dal ve yan dal programları ile kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerine ve disiplinler arası çalışabilmelerine destek vermekteyiz. Ayrıca ERASMUS/FARABİ/MEVLANA değişim programları kapsamında imkânlar sunarak ve öğrenci kulüpleri faaliyetleri aracılığı ile eğitimleri süresince öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine pek çok fırsat tanınmaktadır.
            Sizleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi’nin eğitim ve araştırma olanaklarını daha yakından tanımaya ve birlikte çalışmaya davet ediyor,
             Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
                                                                                                                    Prof. Dr. Ramazan GÜP
                                                                                                                    Dekan


 
>