HAKKIMIZDA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak, adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi kurulması hakkında 13 Kasım 2010 Tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Fakültemiz 6 bölüm ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Altı bölümde (Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik) normal öğretim programında okuyan toplam 1220 öğrencimiz öğrenimlerini sürdürmektedir.
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında açılan "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü", 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Fakültemiz bünyesinde 118 Akademik, 16 İdari olmak üzere toplam 134 Personel görev yapmaktadır.
>