ÇİFT ANADAL / YANDAL

       Fakültemiz öğrencilerine kariyer gelişimi amacıyla sunduğu olanaklardan birisi de çift anadal ve yandal yapabilme imkânıdır. Kariyer hedefleri doğrultusunda çift anadal ve yandal programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini daha iyi yetiştirme olanağı bulabileceklerdir.
 
      Çift anadal programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan bir programdır. Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
 
     Yandal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan bir programdır. Yandal programlarını tamamlayanlara farklı uzmanlık alanlarında sertifika verilecek.
 
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 

Fakültemiz kurulunca belirlenmiş ve üniversite senatosu tarafından onaylanmış çift anadal ve yandal şartları, kontenjanları ve programları aşağıda yer almaktadır.
 
Çift Anadal Öğrenci Kabul Edilecek Bölüm Bilgileri ve Şartları İçin Tıklayınız.

Çift Anadal Müfredatları

Biyoloji  Bölümü
Fizik Bölümü
İstatistik Bölümü
Kimya Bölümü
Matematik Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 
Çift anadal müfredatı ilgili bölümün müfredatı ile aynıdır, en az 240 AKTS ile mezun olunur.

Yandal Öğrenci Kabul Edilecek Bölüm Bilgileri ve Şartları İçin Tıklayınız.

Yandal Müfredatları

Biyoloji  Bölümü
Fizik Bölümü
İstatistik Bölümü
Kimya Bölümü
Matematik Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
>