FEDEK


FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. FEDEK, ilgili bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Biyoloji Bölümü FEDEK Sayfası
Fizik Bölümü FEDEK Sayfası
İstatistik Bölümü FEDEK Sayfası
Kimya Bölümü FEDEK Sayfası
Matematik Bölümü FEDEK Sayfası
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü FEDEK Sayfası
>