2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt Kılavuzu

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre öğrenciler ders kayıtlarını yapmakla yükümlüdürler ve kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar.

2. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt yenileme, ders kaydı ve ders değiştirme ve bırakma işlemleri aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır:

Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları

27-31 OCAK 2020

Danışman Eşliğinde Ders Değiştirme ve Bırakma

03-07 ŞUBAT 2020

DERSLERİN BAŞLAMASI 03 ŞUBAT 2020

 

(Öğrenci Bilgi Sistemine http://obs.mugla.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. )

3. Öğrenciler yukarıdaki tarihler arasında, kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerini bizzat yapmak zorundadır. Yapılan ders kaydının, Danışman tarafından onaylanması gerektiğinden, öğrencilerimizin kayıtlarının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri ve onaylanmadıysa danışmanlarıyla mutlaka iletişime geçmeleri gerekmektedir.

4. Ders kaydı sırasında herhangi bir sorun yaşayan, ders kaydı onaylanmayan öğrencilerimiz 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ve ders değiştirmek/bırakmak isteyen öğrencilerimiz  03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında danışmanlarına mutlaka başvurmaları gerekir.

5. İlk dört yarıyıl sonunda, Genel Not Ortalaması (GNO) 1.80’in altında kalan öğrenciler Akademik Yetersizlik durumuna düşer. Bu durumdaki öğrenciler, takip eden yarıyıllarda GNO’sunu 1.80’in üstüne çıkaramadığı sürece, beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamazlar. Akademik Yetersizlik durumundaki öğrenciler; kredi yükü sınırı kapsamında, alıp başarısız oldukları dersleri, alamadıkları dersleri ve başarılı olduğu (DD ve üzeri) dersleri not yükseltme amaçlı olarak alabilirler.

6. Daha önce alınıp başarısız olunan bir seçmeli ders bırakılıp, yerine yeni bir seçmeli ders alınabilir. Bu durumda, danışman tarafından yerine saydırma işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir ve yeni ders için öğrencinin devam zorunluluğu vardır. Bırakılan bir seçmeli ders daha sonraki yarıyıllarda tekrar alınamaz.

7. Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği zorunlu/seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi sınırı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 15. maddesi doğrultusunda aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

Genel Not Ortalaması (GNO)

Alınabilecek En Fazla

Kredi Toplamı

Mezuniyet Durumundaki Öğrencinin Alabileceği En Fazla Kredi Toplamı

2.00’ın altında ise

30 AKTS

30 AKTS

2.00’ın üstünde ise

30 + (30x1/5)

= 36 AKTS

30 + (30x1/5)+ (30x1/5)

= 42 AKTS

3.00’ın üstünde ise

30 + (30x1/3)

= 40 AKTS

30 + (30x1/3)+ (30x1/5)

=46 AKTS


8. Bölümlerimizin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders programlarına Fakültemizin web sayfasından veya Öğrenci Bilgi Sisteminden ulaşılabilmekte olup, öğrencilerimiz ders kaydı sırasında, bölümlerinin ders programını dikkate alarak ders seçmelidir. Devam zorunluluğu olan dersler ders programına göre çakışıyor ise alınmamalıdır. Aksi halde çakışan dersler için devam sorunu ortaya çıkmaktadır.
NOT: Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtlarında Ortak Zorunlu ATB VE YDB Derslerini Alması Gereken Öğrencilerimiz İlgili Bölümün Ders Programında Belirtilen Şubelerini Seçmesi Gerekmektedir.

9. Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, öğrenim süreleri içinde, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyıldan itibaren en geç dört yarıyıl içinde olmak kaydıyla not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derslerde, alınan son not geçerlidir.

10. Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenim harcını 27-31 OCAK 2020 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi ders kayıt işlemlerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Öğrenim harcını yatırması gereken öğrencilerimiz var ise  öğrenci numaraları ile Türk Ekonomi Bankasının (TEB) şubelerinden, bankamatiklerinden veya internet şubelerinden 27-31 OCAK 2020 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir.

AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ.

Son Güncelleme Tarihi : 27.01.2020 11:23 Okunma Sayısı : 907

Son Duyurular
>